จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
page hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 มกราคม 2560

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตำบลท่าเสา "ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเสา วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เทศบาลตำบลท่าเสาได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระราชปณิธาน น้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสา เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ของเทศบาลตำบลท่าเสา  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)  
ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อมีรายได้ระหว่างเรียน  
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ซ.เชื่อมต่อจากชุมชนทหารถึงถนน อบจ.  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สันติสุข (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซ.สีเจริญ (ต่อเนื่อง)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซ.ทางเข้าหนองช้างเพรียงต่อ (ถนนใหญ่)  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สวนผัก  
เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ซ.สามัคคีธรรม (ซ.3) เขตติดต่อ ม.2
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
 
   
   
   
   
   
 
 
เทศบาลตำบลท่าเสา ม. 10 บ้านม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 Tel :  0-5544-4046 Fax : 0-5544-4046 ต่อ 15    
E-mail : thasao@thasao.go.th